مردان بی مسئولیت و زنان تجمل گرا

در همین باره و به تازگی رئیس مجتمع قضایی شهید مدنی تهران در مصاحبه ای گفته: «یکی از مهم ترین اختلافات خانوادگی که آمار بیشترین پرونده های حوزه خانواده را به خود اختصاص داده، مربوط به نفقه است.

و پس از موضوع نفقه، پرونده های مهریه، تمکین، حضانت و طلاق در رده های بعدی قرار دارند.» به همین بهانه و در ادامه، نکاتی درباره نفقه یا به عبارتی دیگر، ارتباط مالی زوج ها با یکدیگر مطرح خواهد شد.

2 دلیل اصلی ایجاد این مشکل

حجت الاسلام والمسلمین وحدانی نیا در ادامه بیان کرد: «علت زیاد بودن دعوای نفقه در دادگاه های خانواده دو مورد است. یکی از دلایل، وضعیت اقتصادی کشور است و دلیل دوم، ریشه فرهنگی دارد؛ برخی مردان بی مسئولیت تربیت شده اند و تعهدی به پرداخت نفقه همسر خود ندارند. هرچند اکنون به دلیل شرایط فرهنگی و چشم و هم چشمی، دامنه نفقه در نظر برخی زنان بسیار گسترده است اما به طور کلی برخی مردان نیازهای اولیه مادی همسر خود را رفع نمی کنند و همین مسئله زنان را وادار می کند تا برای دریافت آن به دادگاه مراجعه کنند. برخی از مردانی که نفقه همسر خود را پرداخت نمی کنند، بسیار مرفه هستند و توانایی اداره چند زندگی را دارند، اما درباره همسر خود احساس مسئولیت نمی کنند.»

کیفیت رابطه های عاطفی تغییر کرده

اگر به روند تاریخی و بومی روابط زوج ها با دقت نگاه کنیم، در روزگار قدیم بیشتر انتظارات زنان از جنس عاشقانه و با علاقه قلبی بر حفظ احترام و اقتدار مرد و در واقع عشق شان بوده است. از سویی غیرت و تعهد مردانه در برآوردن انتظارات عاطفی و به خصوص مالی همسران تمام و کمال بوده است. به نظر می رسد که تغییر کیفیت رابطه عاطفی این روزهای زوج ها، یکی از علل اصلی تغییر رابطه مالی بین آن هاست وگرنه آن ها پرورش یافته و زاده مردان و زنان همین سرزمین هستند.

بی مهارتی مردان و زنان

متاسفانه این تغییر کیفیت رابطه عاطفی به علل بی شمار فردی و جامعه شناختی وابسته است که اصلی ترین آن در مردان جوان، «کاهش اقتدار مالی آنان» و در زنان جوان «بی مهارتی در شناخت نیاز اصلی مردان یعنی حفظ احترام و اقتدار آنان است» و کار وقتی سخت تر می شود که این دو تابعی از هم هستند و به شدت متاثر از هم. زنان به طور معمول برای مردی احترام و اقتدار قائلند که اقتدار و استقلال مالی دارد و از سویی مردان نیز به طور معمول به زنانی دل می بندند که تایید کننده، صبور و تمکین کننده باشند، تابعی که تقریبا نیمی از زوج های تازه ازدواج کرده را به خط قرمزهای از هم پاشیدگی ازدواج می کشاند که اولین علایم آن شکایت رسمی زنان درباره نفقه و دادخواهی مردان از عدم تمکین است. پس آن چه در پس انبوه این دادخواهی زنانه و مردانه نهفته است در واقع ترکیبی از زنانگی و مردانگی ناکام مانده است و نه صرفا یک درخواست ریالی زنانه یا لجبازی و استبداد مردانه.