سن بلوغ در دختران ایرانی به چند رسیده است ؟

سوالی که خیلی از خانواده ها درگیر آن هستند حامد برکاتی رئیس دفتر سلامت جمعیت خانواده وزارت بهداشت اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام شده بلوغ دختران به مدت 2 سال کاهش پیدا کرده و سن بلوغ در دختران به ۱۲.۸ رسیده است، در این راستا در نیمه دوم امسال نیز برنامه‌ای جهت بررسی و مطالعه دقیق‌تر بر روی این مسئله داریم.

وی ادامه داد: دوران بلوغ مهم‌ترین زمان دختران و پسران به دلیل جهش ژنی و تغییر رفتارهای افراد مهم‌ترین دوران محسوب می‌شود و معمولا نوجوانان در این سن از مرحله به مرحله دیگر منتقل می‌شوند،

در دوران بلوغ نوجوانان به استقلال فکری دست پیدا می‌کنند و از وابستگی کامل به خانواده دوری می‌کنند و به همین دلیل گذر از این مرحله یک وضعیتی را برای نوجوانان دختر و پسر ایجاد می‌کند.

برکاتی تأکید کرد: در دوران بلوغ به دلیل تغییر رفتارها و تغییرات جسمی و حتی جنسی خانواده‌ها را با مسائل مختلفی در مورد فرزندانشان مواجه می‌کند به همین دلیل وزارت بهداشت اقدام به برگزاری دوره‌های مختلف ویژه والدین می‌کند.

رئیس دفتر سلامت جمعیت خانواده وزارت بهداشت بیان کرد: در دوران بلوغ عوامل ثانویه جنسی در دختران و پسران بروز پیدا می‌کند به طوری که آنها وارد مرحله بزرگ سالی می‌شوند، وزارت بهداشت با همکاری وزارت آموزش و پرورش، آموزش‌های ویژه دوران بلوغ و تربیت نوجوانان در مدارس سطح کشور را شروع کرده است.

وی گفت: بیشتر محورهای دوره‌های آموزشی ویژه خانواده‌ها مربوط به بلوغ جسمی و عوامل ثانویه است که هدف از برگزاری این دوره‌ها حفظ و ارتقای سلامت روان دانش آموزان و پیشگیری از رفتارهای پرخطر و پرخاشگری است.